Torn landscape drawing

Campus Christian Fellowship

Embracing Christian Fellowship at the High Tech Campus in Eindhoven

Achtergrond.

In januari 2022 waren er meer dan 200 gebedsgroepen in Nederland actief bij ruim 100 bedrijven. Hierbij zijn bedrijven als Gemeente Rotterdam, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, de Nederlandse Spoorwegen, Philips, ProRail, Rabobank Nederland, Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft en elk ministerie in Den Haag. Deze activiteiten worden landelijk gecoordineerd door Maarten Pijnacker Hordijk uit Houten. Via de website http://www.bedrijfsgebed.nl is actuele informatie beschikbaar. Overheidsinstellingen zijn vermeld op http://www.rijksgebed.nl.

In verreweg de meeste gevallen stelt de werkgever een ruimte ter beschikking waar medewerkers in hun eigen tijd (bijv. tijdens een lunchpauze) gebruik van kunnen maken voor een gebedsbijeenkomst.

In het algemeen zijn de bedrijven niet formeel bij deze activiteiten betrokken. Het gaat om particulier initiatief van christen-werknemers.

Binnen Philips zijn ook diverse andere groepen actief. Deze zijn ook te vinden via de website http://www.bedrijfsgebed.nl.