Torn landscape drawing

Campus Christian Fellowship

Embracing Christian Fellowship at the High Tech Campus in Eindhoven

Wie zijn wij
Wij zijn een groep medewerkers van Philips, NXP Semiconductors en andere bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven die Jezus Christus willen volgen in onze levens, en dus ook op ons werk.

Wat bindt ons samen
Wij geloven in de God van de Bijbel; Hij is de Schepper van de hemel en de aarde, en dus ook van ons mensen. We erkennen Jezus Christus als de Zoon van God en onze Heer en Redder. We accepteren de Bijbel als het door God gegeven boek dat waar en betrouwbaar is. We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis.

Wat is ons doel
Ons doel is door verschillende activiteiten vorm te geven aan ons Christen zijn op ons werk. Wij willen:

Historisch is onze kernactiviteit de gezamenlijke wekelijkse bijeenkomst waar we voorbede doen voor elkaar, voor collega’s en voor onze werkgevers.

Wat doen we
Op dit moment ontplooien we de volgende activiteiten, waarbij iedereen die op de Campus werkzaam is van harte welkom is:

We ontmoeten elkaar in een ruimte in een gebouw op de High Tech Campus in Eindhoven. Aangezien we geen vaste ruimte hebben kan je het beste even contact opnemen via email als je interesse hebt.

Voertaal
Doorgaans Nederlands en/of Engels.